Aktuellt

Klubbträff med Klippan Bouleklubb i Påvelund.


Datum:   Torsdagen den 30 maj 2024.


Samling: Kl. 10.15 då vi förbereder banor, grillning och placering av bord och stolar.

Start:      Kl. 11.00. Glöm inte klubbdress och keps!


Lunch:    Efter spel i två omgångar bjuder föreningen på grillkorv, bröd och dricka.

Därefter fortsätter vi tredje spelomgången och avslutar med prisutdelning.


Anmälan: Anmälningslista finns i bouleboa. Anmälan kan även ske via mail till

ankargren.sixten@telia.com eller telefon 0706 024878 till undertecknad.

Sista anmälningsdag är 23 maj.

Boulehälsningar

Sixten Ankargren

26 spelare fikar i solen.

Styrelsemöte Långedrags Boule & friskvård 2024-03-28


Styrelsen konstituerade sig enligt följande

Ordförande Sixten Ankargren. Omval 2 år t o m 2026

V ordförande Björn Börjesson. Val 1år t o m 2025

Kassör Björn Börjesson.Kvar 1 år t o m 2025

Sekreterare vakant

Ledamot Claes Andreasson. Kvar 1 år t o m 2025

Ledamot Nils Hallbäck.Kvar l år t o m 2025

Suppleant Ingalill Balheden.Omval l år t o m 2025

Suppleant Sture Agby.Omval 1 år t o m 2025

Låt livet "rulla vidare" med oss i Långedrags Boule och Friskvård!

Copyright © Långedrag Boule och Friskvård

Sidan är byggd med kärlek av Balheden Development