Aktuellt

26 st träffades o spelade o fikade i solsken.Styrelsemöte Långedrags Boule & friskvård 2024-03-28


Styrelsen konstituerade sig enligt följande

Ordförande Sixten Ankargren. Omval 2 år t o m 2026

V ordförande Björn Börjesson. Val 1år t o m 2025

Kassör Björn Börjesson.Kvar 1 år t o m 2025

Sekreterare vakant

Ledamot Claes Andreasson. Kvar 1 år t o m 2025

Ledamot Nils Hallbäck.Kvar l år t o m 2025

Suppleant Ingalill Balheden.Omval l år t o m 2025

Suppleant Sture Agby.Omval 1 år t o m 2025

Låt livet "rulla vidare" med oss i Långedrags Boule och Friskvård!

Copyright © Långedrag Boule och Friskvård

Sidan är byggd med kärlek av Balheden Development