LBF Kalendern 2024

JANUARI

´9/1 Boule Majvallen.

Kl. 15.00. Samling kl. 14.30.

Kl. 16.00. Fika.

Samtliga tis-och torsdagar i januari, februari och mars månader

där ej annat anges.


30/1 Prisboule. Majvallen.

Kl. 14.30. Samling kl. 14.00.

Kl. 16.00. Fika.

FEBRUARI

27/2 Prisboule. Majvallen.

Kl.14.30. Samling kl. 14.00.

Kl.16.00. Fika.

MARS

20/3 Årsmöte. Önnereds VIP-rum.

Kl.10.00. Samling kl.09.30.

Kl.11.00. Fika i cafeterian.


26/3 Prisboule. Majvallen.

Kl.14.30. Samling kl.14.00.

Kl.16.00. Fika.


APRIL

2/4 Boule. Påvelund.

Kl. 11.00. Samling kl.10.45.

Kl. 12.00. Fika.

Samt övriga tis-och torsdagar i april t.o.m.september månader

där ej annat anges.


18/4 Grillboule.

Kl.15.00. Samling kl.14.30.

Inställt kl.11.00.


30/4 Prisboule. Påvelund.

Kl.11.00. Samling kl.10.30.

Kl 12.30. Fika och grillning.


MAJ

15/5 Klubbträff med Västerträffen.

Kl.11.00. Samling kl.10.45.

Västerträffens bouleanläggning.


16/5 Grillboule

Kl.15.00. Samling kl.14.30.

Inställt kl.11.00.


28/5 Prisboule.

Kl.11.00. Samling kl.10.30.

Kl.12.30. Fika och grillning


JUNI

13/6 Klubbträff med bouleklubben Siviken i Dalsland.

Kl.11.00. Samling kl.09.00 vid Käringbergets mack.


25/6 Prisboule.

Kl.11.00. Samling kl.10.30.

Kl.12.30 Fika och grillning.

JULI

18/7 Grillboule.

Kl.15.00. Samling kl.14.30.

Inställt kl.11.00


30/7 Prisboule.

Kl.11.00. Samling kl.10.30.

Kl.12.30. Fika och grillning.

AUGUSTI

15/8 Grillboule.

Kl.15.00. Samling kl.13.30.


27/8 Prisboule.

Kl.11.00 Samling kl.10.30.

Kl.12.30. Fika och grillning


28/8 Klubbträff med Västerträffen i Påvelund.

Kl.11.00. Samling kl.10.30.

SEPTEMBER

12/9 Grillboule.

Kl.15.00. Samling kl.14.30.


17/9 Klubbmästerskap i singel.

Kl.11.00. Samling kl.10.30.

Kl.12.30 Fika.


24/9 Prisboule.

Kl.11.00. Samling kl.10.30.

Kl.12.30. Fika och grillning.

 1/10 Boule. Majvallen.

Kl.15.00. Samling kl.14.30.

Kl.16.00. Fika.

Samt övriga tis- och torsdagar i oktober, november och december

månader där ej annat anges.


29/10 Prisboule

Kl.14.30. Samling kl.14.00

Kl.16.00. Fika.


OKTOBER

NOVEMBER

26/11 Prisboule.

Kl.14.30. Samling kl.14.00

Kl.16.00. Fika


DECEMBER

10/12 Prisboule.

Kl.14.30. Samling kl.14.00.

Kl.16.00. Fika.


17/12 Tomteboule.

Kl.14.30. Samling kl. 14.00.

Jultallrik kl. 16.00.

Kaffe med kaka kl.17.00.

Låt livet "rulla vidare" med oss i Långedrags Boule och Friskvård!

Copyright © Långedrag Boule och Friskvård

Sidan är byggd med kärlek av Balheden Development