LÅNGEDRAGS BOULE OCH FRISKVÅRDSFÖRENINGLÅNGEDRAGS BOULE OCH FRISKVÅRDSFÖRENING

Sammanställt av Karl Holmgren MARS 2020 ©K.Holmgren 

BOULENS HISTORIK

FRÅN EGYPTEN TILL PÅVELUND

Egypten fyratusen år F.Kr. 

Romarna (Caesar) tog Kleopatra och boulen  till Europa.

•I Frankrike heter det Pétanque.      (avoireles piedstanqués=trycka fötterna mot underlaget innan kastet)

Första bouleföreningen i Sverige bildades i Fagersjö 1962.

Prins Bertil

1990-TALET. PÅVELUNDS FOTBOLLSPLAN

Ofta bortkörda från fotbollsplan. ALTERNATIV?


•1. I hörnet Göta Älvsgatan/Långedragsvägen fanns en grusad fotbollsplan.


•2. 2004 flyttade vi dit.


•3. Alla (c:a 50) hjälpte till med arbete.

VÅRA FÖRSTA EGNA BANOR

4. 13 juli 2005 fick vi tillstånd av Lena Jacobsson, Park och Natur att bygga egna boulebanor.

2006-03-16 fick SPF av Stadsdelsnämnden (Berit Lyberg) 30 000 SEK samt bygghjälp av 5 stycken från ”arbetsreserven”.

Park-och Naturförvaltningen 50 000 SEK.

Idrott och Föreningsförvaltningen 10 000 SEK.

2006-06-01 startade bygget av tre boulebanor.

Början till Något Bättre

Banorna blev så dåliga att vi under hösten 2007 hyrde in oss på Grevegårdens boulebanor för 10 SEK per deltagare och gång.

2008-03-03  Nöjds konditori för diskussion om ev. bouleförening. (10-tal personer)

2008-03-11 möttes 31 personer i caféet i Påvelunds tennishall och bestämde att bilda en förening.

2008-03-27 bildades Långedrags Boule och Friskvårdsförening och stadgar antogs.

BYGGLOV PÅVELUND

2009-10-16 ansökte vi om bygglov.

•2010-09-01INVIGNING AV NYA BANORNA

2012-04-25 beviljades bygglovet (i efterhand)

FINANSIERING

KOSTNAD: 465 000 SEK. 

Bidrag från Idrotts och Föreningsförvaltningen: 240 000 SEK + borgen för 250 000 SEK. Beslut IoF09-04-29

Lån från SEB: 225 000 SEK.

Kvar på lån: 98 370 SEK 

Eget kapital: 278 122 SEK

SPONSORAVTAL

5 000 SEK: BRONSPAKET

SKYLTPLATS UNDER 3 ÅR

10 000 SEK: SILVERPAKET

SKYLTPLATS + EN DAGS SPEL FÖR SPONSORENS PERSONAL

20 000 SEK: GULDPAKET

SKYLTPLATS + EN DAGS SPEL + SPONSORNS REKLAM TILL VÅRA MEDLEMMAR

SPONSORER

Apoteket Vipan

HUSMAN & HAGBERG

ICA Kvantum, Radiovägen.

KONREV

NORDEA 

SPF Nya Älvsborg.

Svensk Fastighetsförmedling

Svenska Kyrkan

Wästerläkarna

Invigning 2010-09-01

Invigning 2010-09-01

FÖRYNGRING

FRAMTIDEN


FRÅGA INTE VAD FÖRENINGEN KAN GÖRA FÖR DIG


FRÅGA VAD JUST DU KAN GÖRA FÖR FÖRENINGEN !


SKAFFA NYA SPONSORER?

 

ALLMÄNNA ARVSFONDEN?